Тренажер усного рахункуТренажер усного рахунку

Роль усного рахунку у формуванні обчислювальних навичок дитини

Систематичний і грамотно поставлений усний рахунок дозволяє розвивати в учнів здатність виробляти безпомилково і швидко різноманітні обчислення в розумі. Щоб учні зрозуміли призначення усного рахунку і його необхідність, потрібно практикувати такі обчислення при вирішенні прикладів і завдань. Розглянемо, які форми усного рахунку застосовуються на уроках: • побіжний рахунок з подальшим записом результату. Суть полягає в тому, що вчитель вголос вимовляє числа і дії, які потрібно з ними призвести, при цьому учні записують результати в зошит і показують вчителю; • побіжний рахунок — даний метод від попереднього відрізняється лише тим, що результат не записується в зошит, а вимовляється вголос; • усний рахунок із записом чисел на дошці. Даний метод застосовується, якщо числа для обчислень великі; • усний рахунок при вирішенні завдань.
Учні вирішують завдання в розумі чи по числовим даним, які попередньо записані на дошці вчителем. При будь-якій формі рахунки, застосовуваного на уроках, можуть використовуватися спеціальні тренажери усного рахунку. Це спеціальні картки, які сприяють формуванню міцних обчислювальних навичок, ефективно розвивають оперативну пам’ять і увага — всі якості, необхідні для успішного оволодіння математичним курсом.

Діти, які мають міцні обчислювальні навички, практично не мають проблем з математикою. Щоб дитина вважав швидко, а також виконував найпростіші математичні дії, йому потрібен час на обробку даних. Проте якщо немає міцної системи рахунку в розумі, виконати завдання за відведений на уроці час дуже складно. Картки тренажери усного рахунку можуть бути використані для колективної або індивідуальної роботи учнів на уроці, а також можуть застосовуватися для самостійної домашньої роботи з розвитку навичок. Можна також приділяти більше уваги розвитку і постановці усного мовлення учнів.

Для цього потрібно просто запропонувати прочитати вираз з картки-тренажера. Наприклад, картка може містити по вертикалі приклади на різні математичні правила, а по вертикалі — завдання на одне загальне правило. Перш за все, виконується усний рахунок з поясненнями і порядково. Коли правила та алгоритми учні повторили, можна запропонувати їм виконувати інші завдання, при цьому вимовляючи вголос завдання і відповідь. Якщо запропонувати учням попрацювати на час з карткою тренажером усного рахунку будинку, то змагальний дух буде захоплювати учнів і на уроці.

Дуже плідна робота з картками в парах, коли один учень називає відповіді, а сусід по парті перевіряє їх. Потім навпаки. Враховуючи особливості і властивості дитячій пам’яті, картки тренажери можна використовувати на уроках багаторазово при вивченні шкільного курсу математики.