Вправи на жи і шиВправи на жи і ши

Вправи на жи і ши: правила написання буквосполучень
Метою уроку на тему «Правила написання сполучень жи і ши» є вирішення низки навчальних завдань, у тому числі: отримання знань про правила правопису в російській мові; формування навичок виявлення серед широкого розмаїття слів, що містять певні буквосполучення, наприклад, жи або ши; формування умінь виділення орфограми. Також вправи на жи і ши спрямовані на ряд важливих аспектів: розвиток мислення: вміння виділяти головне, аналізувати, порівнювати, узагальнювати і систематизувати знання, думати; розвиток мови: ускладнення і збагачення словникового запасу учнів, розвиток і формування усного мовлення, оволодіння виразними властивостями російської мови, розвиток художніх смаків; виховання доброзичливості один до одного, поваги до думки оточуючих, вміння розуміти, слухати, давати поради і допомагати іншим. У процесі виконання учнями вправ на жи і ши, на уроці педагог може використовувати комп’ютерні презентації, картки, навчальні таблиці. На початку заняття викладач може запропонувати дітям в ігровій формі провести словниковий диктант, суть якого полягає в тому, що учні будуть записувати відгадки на завдання, які запропонує педагог. Після невеликої розминки і перевірки знань, викладачеві слід сформулювати тему заняття і вибрати мету із запропонованого нижче списку: познайомитися з правилом написання жи і ши; виконати ряд вправ на жи і ши з метою повторення матеріалу і закріплення знань; навчитися позначати орфограми.

Далі учнів можна розбити на групи і вручити картки із завданнями, які слід виконати. Завдяки такій методиці роботи, викладач з точністю зможе визначити: у кого виникли проблеми при виконанні вправ; хто застосовував знання та навички впевнено; хто залишився задоволений своєю роботою на уроці; хто залишався осторонь і був не дуже активний; хто з учнів може стати помічником викладача і надавати підтримку іншим учням. Найбільш популярними вправами на жи і ши є завдання, в яких потрібно вставити пропущені буквосполучення, слова або словосполучення.

Використовуються картки з різним текстом оповідального характеру — це може бути невелике оповідання, кілька прислів’їв або вірш. При виконанні завдання діти списують його, вставляючи пропущену інформацію. Далі діти можуть обмінятися зошитами і спільно з викладачем перевірити вправи.

Така робота дозволяє розвивати в дітях почуття взаємодопомоги і підтримки.